วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สาขาวิชาการบริหารองค์กร และทรัพยากรมนุษย์

สาขาวิชาการบริหารองค์กร และทรัพยากรมนุษย์
         สาขานี้จะเหมาะสำหรับน้องๆที่ชอบการทำงานกับ คน เพราะเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร และพัฒนาคน รวมถึงมุ่งเน้นการฝึกให้ใช้แนวคิดไอเดียของตนเองเอามาวางแผนกำลังคน การสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพ การฝึกอบรม และการพัฒนา การประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทน และแรงงานสัมพันธ์ จบออกไปอาชีพที่รอต้อนรับอยู่ ก็จะเป็น ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ผู้จัดการแผนกการจ้างงาน ฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ หรือฝ่ายบุคคลนั้นเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น