วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (e-Learning) สำหรับผู้จบ ปวส.
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 138 หน่วยกิต

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  • คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทร. 02-697-6204-5, 02-277-4347
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (e-Learning) โทร.02-697-6222 (สายตรง)
  • Email: acc.elearning@gmail.com
  • ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น